VERHELDER VERBIND VERANDER
PERSOONLIJKE GROEI EN SUCCESVOL VERANDEREN VAN ORGANISATIES


 OVER VERANDERBEDRIJF - HET MANIFEST

  1. VeranderBedrijf is  opgericht om door succesvolle verandering de doelen van haar klanten te helpen bereiken.
  2. Wij beschouwen organisaties van een mix van mensen, technologie en zingeving.
  3. Blijvende verandering is alleen mogelijk door zingeving en verankering van nieuw gedrag.
  4. De mens is en blijft de belangrijkste waarde in elke organisatie. Technologie is dienend.
  5. Voor ons is elk mens uniek en is veranderen generiek.
  6. Mensen worden niet veranderd, ze veranderen zichzelf.
  7. Evolutie waar het kan, revolutie waar het moet.
  8. Verhelder de noodzaak, verbind de mensen en verander de organisatie.


OVER VERANDERBEDRIJF

VeranderBedrijf is een initiatief van Roel Beurskens. 

Verandering, transformatie, transitie, van a naar b. Wij mensen zijn gewoontedieren. Daar gaan wij ook niets aan veranderen. Gewoontedieren vinden verandering lastig en dat is maar goed ook. Iets anders gaan doen dan bekend, kost tijd, energie, geld en is potentieel gevaarlijk. Dus als de organisatie besluit dat het tijd is voor 'wat anders', dan moet dat wel een hele goede reden hebben. Toch? Voor elke stap naar een nieuwe toekomst zijn redenen te over, alleen gaat het bij veranderen en stappen zetten vaak niet over redenen en argumenten. Het gaat over verhelderen en verbinden. Naast dat we gewoontedieren zijn, hebben we ook emoties en is ons mentale 'ik' niet enkel een calculator. 

Voor succesvolle verandering is een heldere aanpak nodig die hart, hoofd en doel met elkaar verbindt. Het begint door vanuit analyse een integraal  beeld van de gewenste verandering te vormen. In een volgende stap wordt de gewenste verandering vertaald naar concrete, zichtbare veranderingen in de organisatie. Zichtbaar zijn nieuwe technologie, andere producten of diensten maar ook ander gedrag van mensen. In de huidige Agile beweging worden dit epics en features genoemd. In de derde stap gaan teams aan de slag met het kortcyclisch bedenken, bouwen en opleveren van onderdelen van de verandering. Als een oplevering kwalitatief akkoord is, dan wordt er vanaf dat moment ook mee gewerkt. Op deze wijze worden al snel de voordelen van de toekomstige situatie benut. De vierde en laatste stap gaat over de nieuwe verandering. De organisatie maakt een continue ontwikkeling door en vooruitkijken is noodzakelijk om voorop te blijven.  

VeranderBedrijf heeft haar manifest en aanpak voor verandering van organisaties. In de voorgaande jaren is bij vele orgaisaties ervaring opgedaan in succesvolle verandering.


CONTACT

Voor informatie of een inspirerend gesprek: roel@veranderbedrijf.nl of bel 06-20594822.Veranderbedrijf is geregistreerd bij de KvK onder nummer 24348740 
 
 
 
 
Opbellen
E-mail